រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជនបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ ឆ្នាំ២០២២។ គណៈកម្មការកណ្ដាលរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន ឱ្យចូល បម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុង ការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រាប់ ឆ្នាំ២០២២ នៅគ្រប់មណ្ឌលប្រឡងទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា កាលបរិច្ឆេទ នៃការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

អត្ថបទទាក់ទង