រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

លោកជំទាវ ប៊ុន រមណី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៤៤ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

ខេត្តកណ្តាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ប៊ុន រមណី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៤៤ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការពីគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រី្ត និងកុមារ ខេត្តកណ្ដាល នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត ។

អត្ថបទទាក់ទង