រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំអន្តរទីចាត់ការ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល

កិច្ចប្រជុំអន្តរទីចាត់ការ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល +++++++++++++ខេត្តកណ្ដាល៖ រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ លោក ជី ស៊ីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរទីចាត់ការ ការងាររដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ប្រចាំខែកុម្ភៈ ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក ជី ស៊ីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលខេត្ត បានជំរុញដល់ទីចាត់ការទាំងអស់ ត្រូវបន្តអនុវត្តការងារស្នូលរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីអោយកិច្ចការរដ្ឋបាលខេត្ត ដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។ លោកនាយករដ្ឋបាល ក៏បានក្រើនរំលឹកដល់គ្រប់ទីចាត់ការទាំងត្រូវខិតខំផ្ដលសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយ តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព សំដៅអោយសាកសមជាអ្នកផ្ដល់សេវា និងជាអ្នកបំរើដោយស្មោះត្រង់៕

អត្ថបទទាក់ទង