រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កឧត្តម គ្រុយ ម៉ាឡែន អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ រវាងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ជាមួយអង្គការ សមាគម សហជីព និងសហគមន៍អំពីសកម្មភាពការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល

ខេត្តកណ្ដាល៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះឯកឧត្តម គ្រុយ ម៉ាឡែន អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ រវាងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ជាមួយអង្គការ សមាគម សហជីព និងសហគមន៍អំពីសកម្មភាពការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាល ដោយមានការចូលរួមពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងមន្ត្រីជំនាញផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង