រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ច្ចប្រជុំពិនិត្យសំណើលើការបង់ថ្លៃ ការគ្រប់គ្រងសេវាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប៉ាណូ ក្នងភូមិសាស្រ្តខេត្តកណ្តាល

ខេត្តកណ្តាល៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម គ្រុយ ម៉ាឡែន អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសំណើលើការបង់ថ្លៃ ការគ្រប់គ្រងសេវាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប៉ាណូ ក្នងភូមិសាស្រ្តខេត្តកណ្តាល ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ។

អត្ថបទទាក់ទង