រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ផែនទីនៃការកំណត់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាលជា “តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង” តាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលលេខ ០៧៨ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១។

អត្ថបទទាក់ទង