រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ខេត្តកណ្តាល ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ហើយបេក្ខជនទាំអស់អាចមកពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនៅ វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន តាខ្មៅ។

អត្ថបទទាក់ទង