រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

លោក អៀច សុវណ្ណវាសនា នាយករងរដ្ឋបាល សាលាខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ត្រៀមដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីកម្មសិក្សាការីស្ម័គ្រចិត្ត នៃរដ្ឋបាលខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង