រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់ ខេត្តកណ្ដាល ឆ្នាំ២០២០ ។

អត្ថបទទាក់ទង