រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំអន្តរទីចាត់ការ ប្រចាំខែតុលា របស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល

ខេត្តកណ្ដាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ លោក គ្រុយ ម៉ាឡែន នាយករដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរទីចាត់ការ ការងាររដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ប្រចាំខែតុលា ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក គ្រុយ ម៉ាឡែន នាយករដ្ឋបាលខេត្ត បានជំរុញដល់ទីចាត់ការទាំងអស់ ត្រូវបន្តអនុវត្តការងារស្នូលរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីអោយកិច្ចការរដ្ឋបាលខេត្ត ដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។ លោកនាយករដ្ឋបាល ក៏បានក្រើនរំលឹកដល់គ្រប់ទីចាត់ការទាំងត្រូវខិតខំផ្ដលសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយ តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព សំដៅអោយសាកសមជាអ្នកផ្ដល់សេវា និងជាអ្នកបំរើដោយស្មោះត្រង់។

អត្ថបទទាក់ទង