រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារអាយុចាប់ពី ០៦ ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១២ ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង