រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ “១១១១” ប្រចាំការ២៤ម៉ោង សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន ក្នុងការទំនាក់ទំនង និងផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ជាពិសេស ការពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និង បញ្ហាផ្សេងៗទៀត ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង