រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (អាស្ត្រាហ្សេនីកា) ដួសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អាយុចាប់ពី៦០ឆ្នាំឡើង ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសេល ដូសទី១ និងដូសទី២ រួចរាល់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង