រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ករកូវីដ-១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ មានអាយុពី ១៨ ឆ្នាំឡើង កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ដែលខកខាន មិនបានមកទទួលវ៉ក់សាំង ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង