រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល ចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល សម្រាប់រយៈពេល ៧ (ប្រាំពីរ)ថ្ងៃ បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង