រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បង្កើតលេខទូរស័ព្ទពិសេស ប្រចាំការ២៤ម៉ោង តាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ដើម្បីពិគ្រោះ គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាល ដោយស្ម័គចិត្តតាមផ្ទះ ព្រមទាំងទីតាំងបិទខ្ទប់ចត្តាឡីស័កដោយសារជំងឺកូវដ-១៩

អត្ថបទទាក់ទង