រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង