រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពី អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្តកណ្ដាល ផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងការផ្ដល់សេវាគ្រប់ប្រភេទជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ គិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង