រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ សៀវភៅណែនាំស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារឃុំ សង្កាត់ និងសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈប្រព័ន្ធZOOM

ខេត្តកណ្តាល៖ លោកជំទាវ នួន នារតី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោកជំទាវ ហ៊ុន កុសនី អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល អញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ សង្កាត់ សៀវភៅណែនាំស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារឃុំ សង្កាត់ និងសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈប្រព័ន្ធZOOM។

1291291 Comment3 SharesLikeCommentShare

អត្ថបទទាក់ទង