រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្ដម នៃ ចារី អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បាននាំយកអំណោយជាទឹកបរិសុទ្ធ ចំនួន ១០០០យួរ ស្មើនិង១២០០០ដប ជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុកអង្គស្នួល ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការឆ្លងរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ កន្លងមក ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល។

ខេត្តកណ្តាល ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៊០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្ដម នៃ ចារី អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បាននាំយកអំណោយជាទឹកបរិសុទ្ធ ចំនួន ១០០០យួរ ស្មើនិង១២០០០ដប ជូនដល់រដ្ឋបាលស្រុកអង្គស្នួល ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការឆ្លងរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ កន្លងមក ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល។

អត្ថបទទាក់ទង