រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កម្ពុជា ទទួលការ កោតសរសើរ ពីតំណាងប្រទេសចូលរួម ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៤៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៅប្រទេសស្វីស ចំពោះការប្ដេជ្ញាចិត្ត និងសកម្មភាពជាក់ស្ដែង ជាច្រើនលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស

អត្ថបទទាក់ទង