រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សារលិខិត អបអរសាទរ គោរពជូនឯកឧត្ដម ហ៊ុនម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្នុងឱកាសដែល រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ឯកឧត្ដម គង់សោភណ្ឌ័ អភិបាលខេត្តកណ្តាល ផ្ញើសារលិខិត អបអរសាទរ គោរពជូនឯកឧត្ដម ហ៊ុនម៉ានី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្នុងឱកាសដែល រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

អត្ថបទទាក់ទង