រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល នៃការដាក់ពាក្យចូលរួមជាសមាជិកភូមិ១ផលិតផល១ ឆ្នាំ២០២៣

ខេត្តកណ្ដាល៖ រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម គ្រុយ ម៉ាឡែន អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផល នៃការដាក់ពាក្យចូលរួមជាសមាជិកភូមិ១ផលិតផល១ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ខេត្តកណ្ដាល ដោយបានការចូលរួមពីបណ្ដាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនាន និងរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក ទាំង១៣ផងដែរ។ឯកឧត្ដម គ្រុយ ម៉ាឡែន អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានស្នើរដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជារដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុកទាំងអស់ ធ្វើសូចនាកររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងកំណត់ប្រភេទផលិតផលនីមួយៗ របស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់។

អត្ថបទទាក់ទង