រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំបែងចែក និងណែនាំអំពីការបំពេញការងាររបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា

ខេត្តកណ្តាល៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោក ជី សុីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំ កិច្ចប្រជុំបែងចែក និងណែនាំអំពីការបំពេញការងាររបស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ដោយមានការចូលរួមពី ការិយាល័យពាក់ព័ន្ធ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តកណ្តាល ។

អត្ថបទទាក់ទង