រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៥២ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ខេត្តកណ្ដាល៖ គណៈកម្មាធិការ ពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្ដាល(គ.ក.ស.ក) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៥២ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណៈកម្មាធិការ ពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្តាល ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ នួន នារតី ប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្ដាល។

អត្ថបទទាក់ទង