រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការងារការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃសាលាខេត្តកណ្តាល

ខេត្តកណ្តាល ៖ រសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ឌឹម បូរ៉ា អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការងារការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃសាលាខេត្តកណ្តាល។

All reactions:2222

អត្ថបទទាក់ទង