រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

លោក ជី ស៊ីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារត្រៀមរៀបចំខ្លឹមសារ ឯកសារ និងពិធីការសម្រាប់វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្តាល លើកទី៥ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២៣

ខេត្តកណ្ដាល៖ រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ជី ស៊ីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារត្រៀមរៀបចំខ្លឹមសារ ឯកសារ និងពិធីការសម្រាប់វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្តាល លើកទី៥ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២៣។

អត្ថបទទាក់ទង