រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ខេត្តកណ្ដាលទទួលបានចំណាប់ថ្នាក់លេខ២ ក្នុងការប្រកួតកីឡាសិស្សមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២៣ ដោយទទួលបានមេដាយមាស ចំនួន១០, មេដាយប្រាក់ ចំនួន១៤, មេដាយសំរិទ្ធ ចំនួន០៨, សរុបចំនួន៣២។

អត្ថបទទាក់ទង