រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកណ្តាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការកិច្ចការពារកុមារ ខេត្តកណ្តាល ប្រចាំត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣

ខេត្តកណ្តាល៖ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ (គ.កស.ក) ខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ នួន នារតី ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកណ្តាល និងលោកជំទាវ ហ៊ុន កុសនី អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការកិច្ចការពារកុមារ ប្រចាំត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣ ខេត្តកណ្តាល ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី អាជ្ញាធរ មន្ទីរអង្គភាព និងមន្ត្រីជំនាញផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង