រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិនិត្យ ពិភាក្សាលើការរៀបចំ និងកំណត់អត្ថន័យនៃខ្លឹមសារនិមិត្តសញ្ញា និងរូប(Logo) នៃរដ្ឋបាលក្រុង

ខេត្តកណ្ដាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សារ៉ាត អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ ពិភាក្សាលើការរៀបចំ និងកំណត់អត្ថន័យនៃខ្លឹមសារនិមិត្តសញ្ញា និងរូប(Logo) នៃរដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលស្រុក រដ្ឋបាលឃុំ រដ្ឋបាលសង្កាត់ នៃខេត្តកណ្តាល ព្រមទាំងសំណុំឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់សុំអនុលោមភាពពីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយបានការចូលរួមពីបណ្ដាទីចាត់ការចំណុះសាលាខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានា និងរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុកទាំង១៣ ផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង