រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការងារធ្វើអធិការកិច្ច និងវាយតម្លៃ

ខេត្តកណ្ដាល៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ឯកឧត្តម ប៊ុន ផេង អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល និងឯកឧត្តម សរ ភមរ៉ា អត្តាធិការង នៃអគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃ ព្រមទាំងសហការី មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការងារធ្វើអធិការកិច្ច និងវាយតម្លៃ លើការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹង និងលិខិតបទដ្ឋាននានារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលក្រសួងបានបញ្ជូនឱ្យអនុវត្តកន្លងមក ។

អត្ថបទទាក់ទង