រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំត្រៀមពិនិត្យ ពិភាក្សាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យយ ពិភាក្សាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយ “ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្តិភាព” រយៈពេល ៣ខែ

ខេត្តកណ្តាល៖ រសៀលថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៣ លោក ជី សុីវុត្ថា នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមពិនិត្យ ពិភាក្សាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលនយោបាយ “ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្តិភាព” រយៈពេល ៣ខែ របស់ខេត្តកណ្តាល ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានការចូលរួមពី មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ មន្ត្រីជំនាញ និងកងកម្លាំងទាំងបី។

អត្ថបទទាក់ទង