រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម ឌឹម បូរា អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច ការគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ

ខេត្តកណ្តាល៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច និងឯកឧត្តម ឌឹម បូរា អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើការអនុវត្តតួនាទី ភារកិច្ច ការគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២១ និងបណ្តាឆ្នាំពាក់ព័ន្ធ នៅរដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាល ក្រុង-ស្រុក សាលាដំបូងខេត្ត ពន្ធនាគារខេត្ត ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង-ស្រុក មន្ទីរ-អង្គភាពជុំវិញខេត្ត អង្គភាពក្រោមឱវាទ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ។

អត្ថបទទាក់ទង