រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកណ្ដាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៨ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ប៊ុន រមណី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកណ្ដាល

ខេត្តកណ្ដាល៖ គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកណ្ដាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៨ អាណត្តិទី៣ ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ប៊ុន រមណី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារ ខេត្តកណ្ដាល។

អត្ថបទទាក់ទង