រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ មកក្រុង-ស្រុកចំនួន៤ ក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មី អាណត្តិទី៥

ខេត្តកណ្ដាល៖ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ មកក្រុង-ស្រុកចំនួន៤ ក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មី អាណត្តិទី៥ ទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ នៅសាលាខេត្ត ដែកមានរយៈពេល២ថ្ងៃ គឺចាប់ថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ មកក្រុង-ស្រុកចំនួន៤ រួមមាន ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ស្រុកលើកដែក និងក្រុងតាខ្មៅ។

អត្ថបទទាក់ទង