រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្ដម ផល សុជាតិ អគ្គលេខាធិការរងនៃគណ:កម្មាជាតិជំរុញចលនាភូមិ១ផលិតផល១ បានធ្វើបទបង្ហាញរួមអំពីខ្លឹមសារ និងគោលការណ៍ណែនាំដល់បណ្ដាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានា

ខេត្តកណ្ដាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ផល សុជាតិ អគ្គលេខាធិការរងនៃគណ:កម្មាជាតិជំរុញចលនាភូមិ១ផលិតផល១ បានធ្វើបទបង្ហាញរួមអំពីខ្លឹមសារ និងគោលការណ៍ណែនាំដល់បណ្ដាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានា ដែលសមាជិកចលនាភូមិ១ផលិតផល១ និងអំពីនីតិវិធីដើម្បីចូលជាសមាជិកចលនាភូមិ១ផលិតផល១ និងការជ្រើសផលិតផលក្នុងខេត្តកណ្ដាល។កិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតសំខាន់លើផលិតផលពីរគឺ៖ផលិតផលជាទំនិញ និងផលិតផលជាសេវាកម្ម។

អត្ថបទទាក់ទង