រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ខេត្តកណ្តាល៖រសៀលថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ស្ថិតនៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន សីហនុរាជ ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល ដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន តាមគោលការណ៍លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅឃុំសង្កាត់ ដោយសេរី យុត្តិធម៌ តម្លាភាព គ្មានការបង្ខិតបង្ខំ គ្មានការគំរាមកំហែង

ខេត្តកណ្តាល៖រសៀលថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល និងលោកជំទាវ បានអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ស្ថិតនៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន សីហនុរាជ ក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល ដើម្បីបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន តាមគោលការណ៍លិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី ពហុបក្ស តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅឃុំសង្កាត់ ដោយសេរី យុត្តិធម៌ តម្លាភាព គ្មានការបង្ខិតបង្ខំ គ្មានការគំរាមកំហែង។

អត្ថបទទាក់ទង