រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្ដាល និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋ បានអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ៅ ភិរុណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកណ្ដាល និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋ បានអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹត្យការក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

អត្ថបទទាក់ទង