រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម នូវប៉េង ច័ន្ទតារា អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំ ការងារបច្ចេកទេសបូកសរុបរបាយការណ៍ និងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅមូលដ្ឋានក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្តកណ្តាល តាមប្រព័ន្ធ Online Zoom meeting

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម នូវប៉េង ច័ន្ទតារា អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំណែនាំ ការងារបច្ចេកទេសបូកសរុបរបាយការណ៍ និងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅមូលដ្ឋានក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្តកណ្តាល តាមប្រព័ន្ធ Online Zoom meeting នៅសាលាខេត្តកណ្តាល។ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តកណ្តាល បានមានប្រសាសន៍ ណែនាំអោយគ្រប់មូលដ្ឋានក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្តកណ្តាល ត្រូវបូកសរុបរបាយការណ៍ និងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាជន និងអ្នកចាក់ក្រៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខេត្តកណ្តាល អោយបានត្រឹមត្រូវ។

អត្ថបទទាក់ទង