រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល សូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុង លើការចេញផ្សាយរបស់បណ្តាញសារព័ត៌មាន RFA Khmer លើបណ្ដាញសង្គម ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ និងចាត់ទុកទង្វើនេះជាការញុះញង់ បំភ្លៃខុសការពិតទាំងស្រុង ធ្វើអោយសាធារណជន មានការយល់ច្រលំ និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយស ការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។

អត្ថបទទាក់ទង