រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិក្នុងគោលបំណងបណ្តេញឧបទ្រពចង្រៃចេញ

របាំត្រុដជារបាំមួយដែលប្រពលរដ្ឋខ្មែរ តែងតែចាត់ទុកជារបាំសំដែងក្នុងពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិក្នុងគោលបំណងបណ្តេញឧបទ្រពចង្រៃចេញ ហើយសុំសេចក្តីសុខចំរុងចំរើនក្នុងឆ្នាំថ្មី

អត្ថបទទាក់ទង