រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចតាមប្រពន្ធ័អនឡាញ (ឡាយផ្ទាល់ Livestream) របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការវ៉តធើអេតប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

++++++++++ ខេត្តកណ្ដាល ៖ ឯកឧត្ដម នុត ពុធដារ៉ា អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល បានអញ្ជើញជាអតិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចតាមប្រពន្ធ័អនឡាញ (ឡាយផ្ទាល់ Livestream) របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការវ៉តធើអេតប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលាខេត្តកណ្ដាល ។ កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការទំនាក់ទំនង និងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរបរិបទ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព កម្មវិធីកម្រិតប្រទេសអំពីសមិទ្ធិផលការងារ និងទិសដៅអនាគតឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមចំណែក ដល់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេស និងពិភពលោក និង ការចូលរួមទំនាក់ទំនងជាមួយ សហគមន៍ តាមរយៈការផ្តល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយអន្តរកម្មដោយមានប្រសិទ្ធ ភាព ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់អង្គការវ៉តធើ អេតប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងក្រុមការងាររបស់អង្គការវ៉តធើអេតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

អត្ថបទទាក់ទង