រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណវ៉ាក់) ដូសមូលដ្ឋាន (ដូសទី១ និងដូសទី២) ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៣ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង