រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណាវ៉ាក់) ដូសទី៣ ឬដូសជំរុញជូនដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១២ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង