រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

ឧបសម្ព័ន្ធ ស្តីពី ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (ស៊ីណូវ៉ាក់) ដួសទី៣ ឬជួសជំរុញ ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី ៥ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១២ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល

អត្ថបទទាក់ទង