រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល

Kandal Administration
ស្វែងរក

អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តកណ្តាលនឹងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩(ស៊ីណូវ៉ាក់) ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនដល់កុមារ និងយុវវ័យ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល តាមកាលបរិច្ឆេទ ចាប់ពី ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ តទៅ និងពេលវេលា ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទី ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១៧:០០ នាទី រសៀល

អត្ថបទទាក់ទង